O nas

Poznaj nasz zespół specjalistów

W naszym zespole zatrudnieni są specjaliści posiadający ugruntowane doświadczenie w prowadzeniu projektów, których się podejmujemy. Nasi pracownicy i eksperci, z którymi współpracujemy wywodzą się z renomowanych, międzynarodowych firm doradczych, funduszy inwestycyjnych i banków.

Obok specjalistów z zakresu finansów, zarządzania i organizacji współpracujemy stale z księgowymi, prawnikami, doradcami podatkowymi.

Adam Szyszka

Prezes zarządu

Adam posiada wieloletnie doświadczenie w działalności konsultingowej i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Pracował m.in. w renomowanej międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers (w Polsce i w Wielkiej Brytanii) oraz spółce doradczej Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem projektach z zakresu fuzji i przejęć, wprowadzeniu inwestora strategicznego, restrukturyzacji oraz w przygotowywaniu emisji papierów wartościowych. Posiada bardzo dobre kontakty wśród międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, doradztwie finansowym oraz w negocjacjach z bankami i innymi podmiotami finansowymi.

Adam jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2000-2001 był stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i przebywał na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Wcześniej odbył także roczne studia na Uniwersytecie Liverpool w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w zagadnieniach prawa handlowego, a w szczególności w problematyce wykupów lewarowanych (LBO/MBO). Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny finansów i rynku kapitałowego. Uczestniczył w licznych konferencjach oraz w wielu szkoleniach w Polsce i za granicą.

Obecnie Adam jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, współpracownikiem Szkoły Giełdowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członkiem rad nadzorczych lub doradcą dużych podmiotów gospodarczych. Adam jest członkiem prestiżowych organizacji zawodowych (Buisness Center Club, Polskie Stowarzyszenie Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw) oraz społecznych (Rotary Young Polish International Network).

Rafał Dudkowski

Szef zespołu ds. organizacji i strategii

Rafał zdobywał doświadczenie pracując przez wiele lat w warszawskim biurze międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego Booz Allen Hamilton jako konsultant i kierownik projektów w grupie doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii.

Jego główny obszar zainteresowania stanowią zagadnienia strategii i organizacji w szczególności w sektorach telekomunikacji, technologii i IT. Realizował projekty dotyczące definiowania i oceny opcji strategicznych, reorganizacji przedsiębiorstw, strategii wzrostu wartości i wejścia na rynki, oraz strategii rozwoju produktów.

Przed podjęciem pracy w Booz Allen Hamilton, Rafał pracował dla szwajcarskich banków inwestycyjnych: Vontobel AG (Private Equity Holding) i dla Credit Suisse First Boston (Asset Management) w Zurichu.

Rafał posiada dyplom magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także na Akademii Ekonomicznej w Wiedniu, oraz na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii.

Maciej Cichowski

Specjalista ds. rynków kapitałowych

Maciej specjalizuje się w obszarze rynków kapitałowych i finansów. Swoje doświadczenia zdobywał m.in. w jednym z największych na świecie towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami – Franklin Templeton Investments. Pracował także przy realizacji projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii finansowych. Uczestniczył w procesach upubliczniania spółek i wprowadzania ich na giełdowy rynek regulowany lub do Alternatywnego Sytemu Obrotu NewConnect.

Maciej studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na prestiżowej specjalności „Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa”. Ponadto uczestniczył w wielu wyjazdach studyjnych i konferencjach związanych z tematyką rynków kapitałowych, finansów i bankowości inwestycyjnej, organizowanych m.in. w Londynie.