Kontakt

Dane spółki

Adres:

AT INVEST Sp. z o.o.
ul. Gen. R. Abrahama 1a
03-982 Warszawa
Polska

Telefony:

Telefon: +48 22 578 70 60
Fax: +48 22 578 70 71


Email:

kancelaria@atinvest.pl


AT INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gen. R. Abrahama 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130049 REGON 015253838, NIP 951-20-59-538, kapitał założycielski 50.000 zł w całości wpłacony

Wyślij