Doradztwo w procesie upubliczniania i wprowadzania akcji spółki do obortu na giełdowym rynku regulowanym lub na rynku NewConnect