Doradztwo w procesie upubliczniania i wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek regulowany)